Bouwbesluit

Een bouwwerk moet, afhankelijk van de status en functie, voldoen aan de afdelingen en artikelen van het bouwbesluit. In het bouwbesluit zijn onder ander eisen opgenomen voor technische en constructieve zaken, brandveiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu. Zo zijn er minimale afmetingen van ruimtes, trappen en deuren aangegeven. Daarnaast wordt verwezen naar berekeningen voor de constructie, ventilatie, daglicht, EPC en MPG. Hierbij worden voor woningen en utiliteitsgebouwen verschillende eisen gesteld. Het bouwbesluit stelt daarnaast eisen aan de afmetingen van gebruiksoppervlakten, verblijfsgebieden en verblijfsruimtes. De bepaling van deze oppervlakten wordt uitgevoerd conform NEN2560 waarin b.v. ook verhuuroppervlakte, bruto vloeroppervlakte (BVO) en inhoud wordt gedefinieerd. In een bouwbesluittoets worden alle artikelen van het bouwbesluit getoetst. Voor Tiny Houses geldt een bouwbesluit “light”.

bouwbesluit