Energie

Vanaf 2021 geldt de berekeningsmethode NTA-8800 voor Bijna Energie Neutraal Gebouwen (BENG).  Vanwege de hoge kosten voor certificering en software zijn wij na meer dan 20 jaar gestopt met energieprestatieberekeningen. Wij blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen u nog wel adviseren. Volgens het bouwbesluit dient een EnergiePrestatieberekening te worden gemaakt. Hierbij wordt het energiegebruik en de CO2-uitstoot bepaald. De eisen voor de EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) van utiliteitsbouw of een combinatiegebouw zijn anders dan voor  woningen.  Daarnaast bestaan er energieneutrale woning (EPC=0) of het passiefhuis en een Nul-Op-de-Meter concept (NOM-woning) met een nog lagere EPC. Een goed ontwerp begint met een energiezuinig concept met goede isolatiewaarden en lage lineaire waarden voor koudebruggen. Met energiebesparende installaties, zoals warmtepompen, WTW, zonneboilers, zonnecollectoren en/of zonnepanelen wordt de EPC-berekening sluitend gemaakt.

energie