Ventilatie

De ventilatieberekening is onderdeel van de bouwbesluittoets. De ventilatievoud is afhankelijk van de ruimte, functie en de bezettingsgraad. Gekozen kan worden voor mechanische of natuurlijke ventilatie toevoer en afvoer eventueel met zelfregelende roosters en WarmteTerugWinning (WTW) of hybride systemen. Voor de ventilatieberekening moet de capaciteit van de ventilatie-unit en de ventilatieroosters worden bepaald zal de weerstand van de leidingen worden berekend. In het rapport wordt ook de ventilatiebalans met stromingsschema’s weergegeven. Naast de ventilatie dient ook de spuivoorziening en de verdunningsfactor van een rookgasafvoer (RGA) te worden bepaald. Wij wijzen erop dat voor een goed functionerend ventilatiesysteem naast het ontwerp ook de aanleg, het gebruik en het onderhoud van belang zijn. De toegepaste voorzieningen en het leidingverloop wordt weergegeven op een installatietekening.

ventilatie