Brand

Brandveiligheid bestaat uit het voorkomen van het ontstaan van brandgevaarlijke situaties, het beperken van de uitbreiding van de brand en het veilig kunnen vluchten bij brand. Hierbij kan worden gedacht aan brandwerende bekleding, zelfsluitende deuren en brandwerend glas, brandmelders, vluchtwegaanduiding en nooduitgangen. De vuurbelasting wordt op basis van de verbrandingswaarde van de toegepaste materialen (permanent) en inrichting (variabel), conform de NEN6090, door ons berekend en uitgedrukt in equivalent vurenhout. De berekening van de Weerstand BrandDoorslag BrandOverslag (WBDBO) doen wij op basis van spiegelsymmetrie. Wij kunnen daarnaast in de ontwerpfase een Programma van Eisen (PvE) op stellen en adviseren over vluchtwegen, noodverlichting, blusmiddelen en ontruimingsinstallaties. Voor complexe gebouwen verwijzen we naar gespecialiseerde bedrijven met de juiste software. Voor de gebruiksfase kunnen wij een ontruimingsplan maken.

brand