Bestek

Bestekken of werkomschrijvingen vormen tezamen met de bouwtekeningen en de nota van wijzigingen de basis voor vergelijkbare offertes van aannemers. In een bestek staan alle bouwmaterialen en werkzaamheden beschreven. Daarnaast worden in dit juridisch document de onderhoudstermijn, de oplevering en de garantiebepalingen beschreven. Een bestek is tezamen met de bestektekening de basis voor eventueel meer- en minderwerk. Bestekken bieden extra juridische waarborg in geval van arbitrage, maar vaak is het een log document. Voor complexe gebouwen is een bestek aan te bevelen, maar voor de meeste woningen verdient een uitgebreide werkomschrijving de voorkeur. Wij adviseren in de huidige marktomstandigheden voor projecten een uitgebreide werkomschrijving. Wij hebben geen dure licenties voor bestekken volgens STABU-systematiek of RAW-bestek en verwijzen hiervoor naar derden. Veel aannemers werken ook met eigen voorwaarden.

bestek