Milieu

Sinds enkele jaren is voor Duurzaam Bouwen (DuBo) de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) in het bouwbesluit opgenomen. Hiervoor wordt door een MPG-berekening de duurzaamheid van een bouwwerk aangeduid. De MPG (de som van alle schaduwkosten per m² bvo per jaar) mag vanaf 1 juli 2021 maximaal 0,8 bedragen. De mate van duurzaamheid van alle materialen en installaties is bepaald volgens een LevensCyclusAnalyse (LCA) en de milieubelasting is uitgedrukt in euro’s. Materialen die volgens het Cradle to Cradle (CtC) principe van ontginning tot recycling milieuvriendelijk zijn, hebben een lage waarde. Bouwmaterialen en installaties die voor de EPC gunstig zijn, kunnen echter ongunstig zijn voor de MPG. Om onder de norm blijven kunnen wij adviseren om andere bouwmaterialen toe te passen. De MPG kan ook worden gebruikt in een Breeam-NL en een GPR-berekening. Ook deze berekeningen kunnen wij verzorgen. Evenals een stikstofberekening (Aerius) in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

ventilatie