Daglicht

Volgens het bouwbesluit dient, uit het oogpunt van gezondheid, in een gebouw voldoende daglicht aanwezig te zijn. Afhankelijk van de functie dient een percentage van de oppervlakte van het verblijfsgebied als daglichtoppervlakte aanwezig te zijn. We maken de berekening van de equivalent daglichtoppervlakte, volgens NEN 2057, rekening houdend met overstekken en belemmeringen. De daglichtberekening is onderdeel van de bouwbesluittoets. Naast de daglichtberekening kunnen we tevens de zontoetreding en schaduwen bepalen. Hiervoor maken we zonnestudies met een animatie in 3D op een willekeurig dag. Voor een volledig beeld wordt daarnaast veelal de zontoetreding in de vier jaargetijden beoordeeld. Uiteraard wordt hierbij ook de bebouwing in de directe omgeving niet vergeten. Ook kan ten behoeve van een lichtplan kunstlicht door ons worden berekend en gevisualiseerd.