FAQ – veelgestelde vragen

U kunt een e-mail sturen naar info@ib-weenink.nl met tekeningen, schetsen en foto’s. Als u alleen papieren tekeningen heeft, kunt u voor een offerte volstaan met een foto van deze stukken.

Het intakegesprek is vrijblijvend. Voor een richtprijs kunt u contact opnemen. Vaak zullen we vragen om tekeningen of schetsen om een goede prijs te kunnen geven.

Voor vaste klanten werken we vaak op regiebasis. Een offerte valt immers meestal duurder uit dan een project op uurtarief, aangezien hierin ook risico is verwerkt. Uiteraard geven wij vooraf wel een richtprijs en zullen erop wijzen als deze dreigt te worden overschreden.

Door de combinatie van ontwerp, bouwtechniek en constructie bieden wij full-service. Dit zorgt voor een pragmatische aanpak, korte lijnen en lage kosten.

Wij rekenen alleen meerwerk als er rigoureuze wijzigingen moeten worden doorgevoerd waarmee wij geen rekeningen hebben gehouden in de offerte. Wij zullen vooraf aangeven als keuzes tot meerwerk zullen leiden.

Wij hanteren de voorwaarden volgens De Nieuwe Regeling 2011 (DNR-2011) die is opgesteld door de Bond Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs. Deze voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtgever architect ingenieur en adviseur.

Veel kan vanachter ons bureau. Vaak biedt een originele bouwtekening meer informatie dan een huisbezoek. Google Maps en Streetview, aangevuld met foto’s geeft ons een goed beeld van de staat van de bestaande toestand. Bij oudere panden of panden die al diverse keren zijn verbouwd is het wel wenselijk om op locatie te kijken. Zeker als deze zijn verzakt of scheurvorming is opgereden. Voor deze klussen verwijzen wij u naar collega’s in uw eigen regio.

Bouwen is per definitie niet goed voor het milieu. Wel kan door een goede materiaalkeuze het milieu zo veel mogelijk worden ontzien. Door energiezuinig te ontwerpen en efficiënte bouwwijzen te kiezen wordt het bouwen minder schadelijk.

Wij zijn niet ingeschreven in het architectenregister of aangesloten bij de BNA, maar wij kunnen op basis van onze ruime ervaring alle werkzaamheden van een architect uitvoeren. Het vak architect wordt, zeker voor streekgebonden oudhollandse architectuur, met name in de praktijk geleerd.

Ondanks dat wij er nog nooit gebruik van hebben gemaakt, zijn wij al jaren verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De verzekering dekt de herstelkosten en gevolgschade van een fout. Voor de bouw kan een verzekering worden afgesloten waarbij ook een faillissement van de aannemer verzekerd is.

Wij werken volledig digitaal. Tegen meerkosten kunnen wij tekeningen laten afdrukken. Voordeliger is echter dat u dat in eigen beheer doet. Wij adviseren zo min mogelijk tekeningen af te drukken.

In het verleden hebben we wel maquettes gemaakt. Traditionele maquettes blijken echter vaak te duur. Ons 3D model kan echter ook worden afgedrukt met een 3D printer. Andere goede alternatieven om een beeld te vormen zijn 3D-tekeingen, Virtual Reality (VR) of een walkthrough.

Grote hoeveelheden informatie ontvangen we bij voorkeur, na overleg, per WeTransfer. Als de bestanden zijn gedownload wordt een bevestiging verstuurd. Bestanden die we niet vertrouwen worden niet geopend.

In het kader van Maatschappelijk Ondernemen steunen wij kleinschalige initiatieven. Wij sponsoren uitsluitend regionale initiatieven.

Hier komt de inhoud van de toggle