Omgevingsaanvraag

Wij verzorgen de complete omgevingsaanvraag. Alle benodigde stukken voor een bouwaanvraag worden door ons als gemachtigde digitaal ingediend in het OmgevingsLoket Online (OLO). Eventueel kan dat in twee fases. Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking en veranderen de procedures. Bij deze aanvraag zijn naast het tekenwerk ook de berekening van de inhoud en de oppervlakten en constructieberekeningen inbegrepen. Indien noodzakelijk maken we ook bouwfysische berekeningen en een uitgebreide bouwbesluittoets. De vergunning volgt binnen de wettelijke besluittermijn en wordt na de inzagetermijn onherroepelijk. Na de publicatie kunnen belanghebbenden echter wel met een zienswijze bezwaar aantekenen. Naast de bouwvergunning kan ook een watervergunning of ontheffingen noodzakelijk zijn. Ook deze overige vergunningen vragen wij aan.

werktekening