Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwingen zijn nodig voor de afwijking van een bestemmingsplan of een projectbesluit conform artikel 3.23 Wet Ruimtelijke ordening (Wro) (voorheen artikel 19). Een Goede Ruimtelijke OnderBouwing (GROB) is een rapport waarin de invloed van het nieuwe plan op zijn omgeving relatie met de omgeving wordt onderzocht. Alle gevolgen door de stedenbouwkundige inpassing worden overwogen. Als omgevingsfactoren worden bijvoorbeeld milieu, veiligheid, kabels en leidingen, geluid, stank, luchtkwaliteit beoordeeld. In veel gevallen zijn diverse aanvullende (externe) onderzoeken nodig zoals: archeologie, ecologie, verkeershinder en geluidshinder. Voor een kruimelplan wordt een compacte versie gemaakt. Een eventuele bestemmingsplankaart volgens de standaarden laten we extern uitvoeren. We verzorgen alleen een GROB voor kleinschalige projecten. Afwijkingsbesluit van de provincie.

ruimtelijke onderbouwing