Welstand

Bouwplannen moeten passen in de omgeving en daarom voldoen aan de Welstandsnota. De meeste bouwplannen worden beoordeeld door een welstandcommissie bestaande uit architecten. Voor onze plannen wonen wij de openbare welstandvergadering bij. Door onze ervaring zijn veelal geen bezwaren, zodat verrassingen achterwege blijven. Voor complexe plannen of ingrijpende wijzigingen adviseren wij wel eerst een principeverzoek. Tegenwoordig zijn veel gebieden steeds vaker welstandsvrij of welstandsluw. Ook dan moet wel worden voldaan aan redelijke eisen van welstand om excessen te voorkomen. Rijks- of gemeentelijk Monumenten en beeldbepalend aangezichten worden tevens beoordeeld door een Monumentencommissie. Deze plannen zijn meestal zeer conserverend van aard.

welstand