Ontwerp

Voor onze ontwerpen streven we naar een realistische heldere architectuur met juiste verhoudingen; ook prijstechnisch. Het ontwerp kan zowel een traditionele, monumentale, of moderne architectuur hebben. Hierbij houden we uiteraard rekening met de constructieve mogelijkheden. Samen met de klant bepalen we het Programma van Eisen (PvE) om tot een ruwe opzet te komen. Achter de computer wordt vervolgens interactief 3D gemodelleerd om te komen tot een schetsontwerp. Dit ontwerp wordt uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en vervolgens een definitief ontwerp met aanzichten, plattegronden, doorsneden en een 3D presentatietekening voor de welstand. Voor de definitieve bouwaanvraag wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een bestektekening. (schaal 1:100) en aangevuld met technische tekeningen en details. Ook als de klant zelf al een plan heeft, kunnen we dit uitwerken volgens de indieningseisen van de overheid.