Splitsingstekening

Een splitsing is nodig om een extra huisnummer en NUTS-aansluiting te krijgen. De daadwerkelijke splitsing wordt verzorgd door de notaris. Bij de notariële acte hoort een splitsingstekening voor splitsing of ondersplitsing ten behoeve van de inschrijving in het kadaster. Voor het oprichten van een Vereniging van Eigenaren (VvE) van een appartementencomplex kunnen we het gebouw opsplitsen in meerdere appartementsrechten. De splitsingstekeningen worden gemaakt in overleg met de notaris conform de eisen van het kadaster, en zijn voorzien van kadastrale begrenzingen, nummering, noordpijl en een schaalbalk. Ook voor een samenvoeging, kadastrale grenscorrectie of andere kadastrale wijzigingen kunnen we de tekeningen verzorgen. Bij een kadastrale wijziging zijn ook vaak een omgevingsaanvraag en bijbehorende bouwkundige tekeningen nodig.

splitsing