Constructietekening

Wij maken diverse soorten constructietekeningen. Staaltekeningen van een stalen portaal of van een complete staalconstructie met aanzichten, windverbanden en een ankerplan met daarbij de profielen, staalsterkte, oplegging en conservering aangegeven. Betontekeningen voor de fundering en betonnen vloeren waarop de hoofdwapening en bijlegwapening is aangegeven. Eventueel aangevuld met stuklijsten en vormtekeningen. Constructietekeningen van houtconstructies, zoals: balklagen van daken en vloeren en een kapplan. Let op: Dit zijn geen werkplaatstekeningen, maar tekeningen voor de aanvraag die als basis voor de werkplaatstekeningen dienen. Werkplaatstekeningen vaak door de leverancier gemaakt en door ons gecontroleerd. Bij de constructietekeningen horen uiteraard ook constructieberekeningen.

werktekening