Staal

Een berekening van een staalconstructie begint met een constructieve opzet van de hoofddraagconstructie eventueel met windverbanden voor de windbelasting en stabiliteit. Na het berekenen van de sterkte, de doorbuiging van de stalen profielen worden van de staalconstructie worden de profielen gecontroleerd op knik en kipstabiliteit. Op de staaltekening worden de profielen, de staalsterkte, de conservering en de verankering aangegeven. De definitieve werktekening wordt door het constructiebedrijf gemaakt. Hierop staat ook het hulpstaal voor bevestiging van (tijdelijke) voorzieningen. De detailberekeningen worden door het uitvoerend bedrijf verzorgd en door ons gecontroleerd. Voor een muurdoorbraak kunnen wij de stalen ligger berekenen. Bij grotere sparingen is vaak een stalen portaal of een compleet raamwerk nodig, waarbij de kolommen aan de ligger worden gelast. Hiervoor wordt ook vaak een stempelplan bijgevoegd. Om de zetting te minimaliseren wordt de ligger vaak onder spanning aangebracht.

staalconstructie