Fundering

Naast bouwkundige constructies berekenen we ook afwijkende constructies, zoals kunstwerken en kelders. Bij kelders is met name het opdrijvend vermogen van belang. Uiteraard moeten de kelderwanden waterdicht en voldoende gewapend zijn voor de gronddruk en waterdruk. In het westen van het land worden kelders meestal op palen geplaatst en in zandrijke gebieden op grondslag. Tegenwoordig worden vaak prefab kelders toegepast. Deze kelders worden meestal aan de fundering gehangen. Voor grotere kelders wordt vaak gebruik gemaakt van prefab elementen. Voor civiele constructies, zoals de landhoofden van bruggen en keerwanden, wordt gerekend met eigen belastingfactoren en veiligheidsklasse volgens eurocode NEN-EN 1991-2. Zo zijn naast de windbelasting en sneeuwbelasting ook aanrijbelasting, aslasten en verkeersbelasting (die afhankelijk is van de verkeersklasse) van belang. Voor zeer complexe bouwwerken, zoals flats en parkeergarages, verwijzen we naar derden.

fundering