Geluid

Voor Geluidswering (dB) tussen twee ruimtes gelden, volgens het bouwbesluit, maximale waarden voor luchtgeluid (Ilu) en contactgeluid (Ico). Daarnaast zijn er eisen voor verkeersgeluid. Hiervoor wordt de geluidbelasting op de gevel bepaald. Om toch aan de eisen te voldoen kunnen bijvoorbeeld voorzetwanden en geluidsisolatie worden aangebracht of suskasten worden toegepast. Daarnaast is in woongebouwen en zeer grote woningen de akoestiek van belang. Hierbij wordt de geluidsabsorptie van de toegepaste materialen bepaald. Om galm te beperken kunnen bijvoorbeeld baffles worden aangebracht. Bij de geluidsberekeningen wordt geen rekening gehouden met flankerende geluidsoverdracht en geluidslekken. Bureauonderzoek in de ontwerpfase is daarom indicatief. Voor onderzoek op locatie met bijbehorende apparatuur verwijzen we naar gespecialiseerde bedrijven.

geluid