Aanbesteding

Bij een aanbesteding wordt aan een beperkt aantal aannemers een offerte gevraagd, waarbij aan een aannemer het project wordt gegund. De offertes worden gemaakt op basis van bouwtekeningen en een bestek of uitgebreide werkomschrijving. Het Uniform AanbestedingsRegelement (UAR) verklaren we meestal niet van toepassing. Voor verbouwingen is het vaak verstandig om op regie basis (urenbasis) of met een bouwteam te werken. Bij een bouwteam wordt de aannemer vroegtijdig bij de bouwplannen betrokken en wordt gewerkt met een open begroting. Hiermee wordt een tijdrovende aanbestedingsprocedure voorkomen en is vroegtijdig duidelijk of de plannen financieel haalbaar zijn. Vaak wordt gekozen voor turnkey oplevering, waarbij de aannemer het project sleutelklaar oplevert. Een andere aanbestedingsvorm is Design & Construct (D&C) en voor zeer grote bouwprojecten wordt soms gekozen voor Publiek Private Samenwerking (PPS) waarbij de aannemer ook na oplevering verantwoordelijk blijft voor het project.

aanbesteding