Planning

Voor een tijdige oplevering en een soepel verloop van de bouw is een goede planning van belang. Een planning biedt inzicht in de werkzaamheden vanaf de start tot aan de oplevering. In een planning wordt het aantal werkbare dagen aangegeven tot aan de opleverdatum. De definitieve planning wordt gemaakt door het uitvoerend bedrijf in afstemming met onderaannemers. Hierop wordt ook het kritieke pad weergegeven. Deze planning wordt ook vaak gekoppeld aan het betalingsschema, zodat bij een faillissement geen grote financiële schade wordt opgelopen. Hierbij wordt rekening gehouden met levertijden en worden de werkzaamheden goed op elkaar gesloten, zodat men elkaar niet in de weg loopt. Tijdens bouwvergadering bewaakt de bouwbegeleider aan de hand van de planning de voortgang en kunnen knelpunten vroegtijdig worden gesignaleerd. Uiteraard kan de planning worden bijgesteld en aangevuld met detailplanningen voor bepaalde onderdelen van derden. Wij maken alleen planningen voor onze eigen projecten.

planning