Berichten

In opdracht van projectontwikkelaars hebben we diverse woningen en bedrijfspanden ontwikkeld. Gedurende het gehele project van schetsontwerp tot vergunning kunnen wij adviseren en de tekeningen, berekeningen en overige stukken verzorgen. Als we in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij de ontwikkeling van een kleinschalige woonwijk of een bedrijfsverzamelgebouw kunnen we mogelijkheden en bezwaren in het bestemmingsplan onderzoeken en in samenwerking zoeken naar een optimaal resultaat voor de investeringen. Bij veel plannen blijkt na een risicoanalyse al in de beginfase dat het niet realiseerbaar. Door juiste extra doordachte keuzes te maken kan vaak meerwaarde worden gegenereerd. In overleg met de gemeente regelen we alle benodigde vergunningen. Voor de ontwikkeling verzorgen wij een goede ruimtelijke onderbouwing voor de wijziging van het bestemmingsplan.