Bij woningbouw kan gedacht worden aan woningen in alle soorten en maten, van kleine bungalow of recreatiewoningen, tot riante villa’s en landhuizen, en van vrijstaand tot geschakeld en 2-onder1-kap. In grotere projecten zien we vaak rijtjeswoningen en appartementen met seniorenwoningen en een penthouse. De door ons ontworpen woningen zijn zeer divers van architectuur met uiteenlopende stijlen met traditionele, klassieke of moderne vormgeving. We hebben jarenlange ervaring in de architectuur en met diverse woningen in Oudhollandse stijl met kenmerkende elementen en bijbehorende detaillering. We zijn daarnaast gespecialiseerd in stolpen en kapbergen. De woningen worden op maat ontworpen en uitgewerkt op basis van uw wensen. Uiteraard wordt hierbij rekening houdend met omgevingsfactoren, zoals zicht, bebouwing, oriëntatie en zonlicht.

Op basis van een programma van eisen (PvE) maken wij een representatief toekomstbestendig ontwerp voor de nieuwbouw, verbouw, restyling of uitbreiding van utiliteitsgebouwen. De architectuur van bedrijfsgebouwen moet vaak onderscheidend zijn. Bedrijfspanden zijn het visitekaartje van een bedrijf en de architectuur van het bedrijfspand dient daarom passend te zijn bij de uitstraling van het bedrijf. Dit geld zeker voor horeca en winkels, maar ook voor kantoorgebouwen, praktijkruimten en openbare gebouwen. Voor werkplaatsen en opslagruimtes op een ondergeschikte locatie, maar ook voor agrarische schuren, loodsen en stallen dient het ontwerp vooral doelmatig te zijn. Bij projectontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw met flexibele bedrijfsunits met kantoorruimte en opslag voor de verhuur of verkoop, wordt op basis van marktonderzoek gestreefd naar een maximaal rendement.

Wij hebben vele kleine aanpassingen en grote ingrijpende verbouwingen verzorgd; Van een toekomstbestendige renovatie of restauratie van een (rijks)monument tot een extra verdieping of de aanbouw van een complete kapberg. Een uitbreiding is vaak de aanleiding tot het verduurzamen en het energiezuinig maken van een woning. Nieuwe isolatie in combinatie met moderne installaties biedt de mogelijkheid voor een gevelwijziging of een complete restyling van de woning. Het ontwerp voor een aanbouw, serre, veranda, dakkapel of dakopbouw wordt vaak van de bestaande architectuur afgeleid; Soms wordt echter juist voor een contrast gekozen. Ook voor de herontwikkeling van een pand door een functiewijziging of het splitsen in appartementen verzorgen wij de stukken. Veel verbouwingen zijn vergunningsvrij, maar interne verbouwingen met constructieve aanpassing zijn vergunningplichtig.

Voor bijgebouwen onderscheiden we naast vrijstaande bergingen ook aanbouwen en uitbouwen. Een berging wordt vaak in een traditionele vorm ontworpen passend bij de woning. Voor een stolp kan dit bijvoorbeeld een kapschuur of veldschuur zijn. Bij een woning kan gekozen worden voor een eenvoudige fietsenberging en carport, of een volledig geïsoleerde garage met veranda. Tegenwoordig zien we ook veel luxe tuinhuizen en overkappingen met een buitenkeuken. Bijgebouwen zijn uitermate geschikt voor een kantoor aan huis of mantelzorg en kunnen daarnaast een woning toekomstbestendig te maken . Bijgebouwen zijn vaak vergunningsvrij, maar zijn wel gebonden aan een maximaal oppervlakte en een maximale hoogte. Ook binnen een bestemmingsplan is vaak veel mogelijk. In enkele gemeenten is het mogelijk om een tweede woning of een Bed and Breakfast (B&B) te realiseren.

Voor de ontsluiting van een woning of een bedrijfsgebouw is vaak een brug of een duiker, eventueel met een poort, nodig. Hiervoor verzorgen wij de aanvraag bij de gemeente en het waterschap. Voor grote projecten moet naast woningen of bedrijfspanden ook de inrichting van de (semi)openbare ruimte worden uitgewerkt. Wij verzorgen hiervoor de terreininrichting met stratenplan, bruggen, keerwanden of schoeiing en zorgen in overleg met de gemeente en nutsbedrijven voor een naadloze aansluiting op de bestaande infrastructuur. In de afgelopen jaren hebben we diverse grote en kleine projecten uitgevoerd met bruggen van hout, staal en beton en kademuren bestaande uit betonnen elementen met een afwerking van metselwerk en schanskorven. Het ontwerp en de detaillering van de verkeers-, fiets- en voetgangersbruggen worden uitgewerkt op basis van een stedenbouwkundig concept.

In opdracht van projectontwikkelaars hebben we diverse woningen en bedrijfspanden ontwikkeld. Gedurende het gehele project van schetsontwerp tot vergunning kunnen wij adviseren en de tekeningen, berekeningen en overige stukken verzorgen. Als we in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij de ontwikkeling van een kleinschalige woonwijk of een bedrijfsverzamelgebouw kunnen we mogelijkheden en bezwaren in het bestemmingsplan onderzoeken en in samenwerking zoeken naar een optimaal resultaat voor de investeringen. Bij veel plannen blijkt na een risicoanalyse al in de beginfase dat het niet realiseerbaar. Door juiste extra doordachte keuzes te maken kan vaak meerwaarde worden gegenereerd. In overleg met de gemeente regelen we alle benodigde vergunningen. Voor de ontwikkeling verzorgen wij een goede ruimtelijke onderbouwing voor de wijziging van het bestemmingsplan.