Berichten

Op basis van een programma van eisen (PvE) maken wij een representatief toekomstbestendig ontwerp voor de nieuwbouw, verbouw, restyling of uitbreiding van utiliteitsgebouwen. De architectuur van bedrijfsgebouwen moet vaak onderscheidend zijn. Bedrijfspanden zijn het visitekaartje van een bedrijf en de architectuur van het bedrijfspand dient daarom passend te zijn bij de uitstraling van het bedrijf. Dit geld zeker voor horeca en winkels, maar ook voor kantoorgebouwen, praktijkruimten en openbare gebouwen. Voor werkplaatsen en opslagruimtes op een ondergeschikte locatie, maar ook voor agrarische schuren, loodsen en stallen dient het ontwerp vooral doelmatig te zijn. Bij projectontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw met flexibele bedrijfsunits met kantoorruimte en opslag voor de verhuur of verkoop, wordt op basis van marktonderzoek gestreefd naar een maximaal rendement.