Berichten

Voor de ontsluiting van een woning of een bedrijfsgebouw is vaak een brug of een duiker, eventueel met een poort, nodig. Hiervoor verzorgen wij de aanvraag bij de gemeente en het waterschap. Voor grote projecten moet naast woningen of bedrijfspanden ook de inrichting van de (semi)openbare ruimte worden uitgewerkt. Wij verzorgen hiervoor de terreininrichting met stratenplan, bruggen, keerwanden of schoeiing en zorgen in overleg met de gemeente en nutsbedrijven voor een naadloze aansluiting op de bestaande infrastructuur. In de afgelopen jaren hebben we diverse grote en kleine projecten uitgevoerd met bruggen van hout, staal en beton en kademuren bestaande uit betonnen elementen met een afwerking van metselwerk en schanskorven. Het ontwerp en de detaillering van de verkeers-, fiets- en voetgangersbruggen worden uitgewerkt op basis van een stedenbouwkundig concept.