Berichten

Op basis van een programma van eisen (PvE) maken wij een representatief toekomstbestendig ontwerp voor de nieuwbouw, verbouw, restyling of uitbreiding van utiliteitsgebouwen. De architectuur van bedrijfsgebouwen moet vaak onderscheidend zijn. Bedrijfspanden zijn het visitekaartje van een bedrijf en de architectuur van het bedrijfspand dient daarom passend te zijn bij de uitstraling van het bedrijf. Dit geld zeker voor horeca en winkels, maar ook voor kantoorgebouwen, praktijkruimten en openbare gebouwen. Voor werkplaatsen en opslagruimtes op een ondergeschikte locatie, maar ook voor agrarische schuren, loodsen en stallen dient het ontwerp vooral doelmatig te zijn. Bij projectontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw met flexibele bedrijfsunits met kantoorruimte en opslag voor de verhuur of verkoop, wordt op basis van marktonderzoek gestreefd naar een maximaal rendement.

In opdracht van projectontwikkelaars hebben we diverse woningen en bedrijfspanden ontwikkeld. Gedurende het gehele project van schetsontwerp tot vergunning kunnen wij adviseren en de tekeningen, berekeningen en overige stukken verzorgen. Als we in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij de ontwikkeling van een kleinschalige woonwijk of een bedrijfsverzamelgebouw kunnen we mogelijkheden en bezwaren in het bestemmingsplan onderzoeken en in samenwerking zoeken naar een optimaal resultaat voor de investeringen. Bij veel plannen blijkt na een risicoanalyse al in de beginfase dat het niet realiseerbaar. Door juiste extra doordachte keuzes te maken kan vaak meerwaarde worden gegenereerd. In overleg met de gemeente regelen we alle benodigde vergunningen. Voor de ontwikkeling verzorgen wij een goede ruimtelijke onderbouwing voor de wijziging van het bestemmingsplan.