Heiwerk

De keuze voor het paalsysteem is afhankelijk van veel factoren zoals, de bouwplaats, de bereikbaarheid, de levertijd en economisch factoren. Op basis van sonderingen en boringen wordt een funderingsadvies gemaakt, rekening houdend met (negatieve) kleef, slankheidseis, belasting en zetting. Hierin wordt de inheidiepte en afmeting heipalen weergegeven. Er zijn diverse paalsystemen, zoals avegaarpalen, vibropalen, schroefpalen en schakelpalen. Als er trillingvrij of trillingsarm moet worden geheid, wordt gekozen voor heien of trekken van stalen buispalen. De segmenten worden aan elkaar gelast en afgestort. Voor stalen buispalen kan eventueel zonder sondering worden geheid. Bij sommige paalsystemen worden de palen akoestisch doorgemeten op breuk. Voor horizontale krachten kunnen de heipalen met een schoorstand worden geheid. Tijdens het heien worden het aantal slagen gang per 25cm (kalenderen) bijgehouden in een heistaat. Na het heien worden de koppen gesneld.

heiwerk