Ontwerp, bouwtekeningen, technische tekeningen, werktekeningen, details en presentaties

Berekeningen van bouwkundige en civiele werken, beton, staal en houtconstructies.

Bouwfysische berekeningen, EPC, daglicht, ventilatie, MPG en geluid.

Omgevingsaanvaag, ruimtelijke onderbouwing, watervergunning, splitsingen en overige vergunningen

Bouwbesluittoets, bestek, begroting, planning, aanbesteding en bouwbegeleiding