Links

Vergunningsvrij bouwen

De overheid heeft een duidelijke website met de regelgeving voor vergunningsvrij bouwen. Hier kan online worden beoordeeld of een aanbouw, berging of dakkapel vergunningsvrij kan worden gebouwd.

Ruimtelijke plannen
Op deze website kunnen alle bestemmingsplannen, toekomstvisies en overige beleidsplannen worden bekeken. Door een adres in te toetsen wordt een kaart van uw kavel weergegeven.

Bouwbesluit online
In het bouwbesluit staan alle voorwaarden waaraan een bouwwerk in Nederland moet voldoen. Het actuele bouwbesluit is online te raadplegen met toelichting van de overheid.