Filosofie

Less is more only when more is too much” Frank Lloyd Wright en “Form follows function” Louis Sullivan, zijn twee quotes die aansluiten op onze visie. Wij streven naar een heldere eerlijke architectuur in de juiste verhoudingen die passend is in zijn omgeving en tevens duurzaam en energiezuinig is. Voor restauraties of nieuwbouw met historisch karakter ontwerpen we met respect voor de bouwhistorie en gevoel voor historische context. Hierbij houden we rekening met (regionale) gebruiken, zoals de gulden snede. Bij materiaalkeuze hebben we een voorliefde voor natuurlijke materialen en kleuren en willen deze bij voorkeur op een logische en vaak traditionele manier toe te passen. Een ontwerp dient vooral functioneel, onderhoudsvriendelijk en toekomstbestendig te zijn. We streven bij onze projecten naar een hoge kwaliteit, ook op langere termijn; volgens het motto “Als je het doet, doe het dan goed.”