ontwerp en bouwtekeningen

Het ontwerp en de technische uitwerking van bouwplannen behoort tot onze kerntaken. Naast woningbouw en utiliteitsbouw zijn wij tevens actief op het gebied van verbouwingen en uitbreidingen (zoals dakkapellen, aanbouwen, garages etc.) Het ontwerpproces geschiedt vanaf het opstellen van het programma van eisen tot het uiteindelijke plan in nauw overleg met de opdrachtgevers. Hierbij maken wij gebruik van onze kennis van welstandseisen en bouwgeschiedenis. Wij kunnen u daarnaast uiteraard adviseren over technische zaken.

bouwvergunningen

Na het akkoord van de welstandscommissie werken wij de plannen technisch verder uit om het vervolgens in te dienen bij de gemeente voor de aanvraag van de bouwvergunning. Natuurlijk zal dit gebeuren volgens de eisen van het bouwbesluit en eventuele nadere eisen van de desbetreffende gemeente. Om de kwaliteit van onze ontwerpen in al zijn facetten te kunnen garanderen heeft Ingenieursbureau Weenink een uitmuntende expertise op het gebied van bouwvoorschriften.

constructieberekeningen

Wij maken constructieberekeningen voor beton-, hout- en staalconstructies. Hierbij kan worden gedacht aan: stalen liggers, betonnen fundering, wapening, palen, stabiliteitsportalen en houten balklagen.

bouwfysische berekeningen

Bij de aanvraag van bouwvergunningen eist de gemeente vaak aanvullende informatie zoals EPC-, ventilatie- en daglichtberekeningen. In overleg met de opdrachtgever kan Ingenieursbureau Weenink ook hiervoor zorg dragen. Tevens maken wij de benodigde oppervlakte- en inhoudsberekeningen en benoemen we de diverse ruimten volgens de het bouwbesluit.

planningen en begrotingen

Wij kunnen een directieraming opstellen, ten behoeve van budgetbewaking. Deze begroting kan tevens worden gebruikt om de offerte van de aannemer te controleren. Desgewenst kan ook een planning van de werkzaamheden worden gemaakt.

werkomschrijvingen en bestekken

Voor particulieren die meerdere aannemers een offerte willen laten uitbrengen, kunnen wij een beknopte werkomschrijving of een uitgebreid bestek maken. Hierdoor is het goed mogelijk dat de aannemers een vergelijkbare prijs kunnen uitbrengen. Tevens heeft u dan een zogenaamd 'contractstuk', zodat de opdrachtgever later geen verschil van inzicht met de aannemer heeft. waardoor u onverwachts met meer- of minderwerk geconfronteerd wordt.

bouwadvies

Gedurende het gehele proces kunt u bij ons terecht voor bouwadvies. Ingenieursbureau Weenink staat u altijd bij met raad en daad. Tijdens de uitvoeringsfase kan Ingenieursbureau Weenink de bouw begeleiden. Ook kunnen wij op afpraak de directievoering en toezicht voor onze rekening houden. Op verzoek organiseren wij de bouwvergaderingen en maken wij de bijbehorende verslagen.

presentaties

Voor eventuele presentatie van de plannen kan Ingenieursbureau Weenink het tekenwerk verzorgen. Zo kunnen wij u 'helpen' met het maken van verkoopbrochures, reclameborden, advertenties e.d. Daarnaast kan onder andere worden gedacht aan het opzetten van webpagina's.

interieurinrichting

Ingenieursbureau Weenink kan u assisteren bij het inrichten van diverse ruimtes. In nauw overleg zoals de indeling van keukens en badkamers. Wij kunnen voor u een licht- en electraplan of sanitaire tekeningen maken. Tevens kunnen wij u adviezen leveren over het gebruik van diverse bouwmaterialen en elementen.

splitsingstekeningen

Voor notariŽle scheidingen van percelen en gebouwen maken wij splitsingstekening. In overleg met de notaris, de gemeente en het kadaster maken wij naast een verticale splitsing ook horizontale splitsingstekeningen. Splitsingstekening kunnen noodzakelijk zijn bij het omzetten van huur- naar koopwoningen of bij het splitsen van onroerend goed.

ruimtelijke onderbouwingen

Indien de gemeente medewerking wil verlenen aan uw bouwplannen, maar vooruitlopend op de aanpassing van een bestemmingsplan, wel een projectbesluit eist, dan kan Ingenieursbureau Weenink u hierin bijstaan. Wij kunnen snel en bovendien zeer prijsgunstig de benodigde ruimtelijke onderbouwing voor u realiseren. Bel of mail voor meer informatie.